MİSYON: Ekoden Geridönüşüm Antalya Bölgesi'nde Tehlikeli Atık Geri Kazanımı ve Nakliyesi hizmetini kurumsal

  bir anlayış ile sürdürmektedir. 

  VİZYON: Atık üreticilerinin atık yönetim işlerini  kolaylaştırmak ve hizmet çeşitliliğini arttırmaktır.